Plan zajęć z Wychowania Fizycznego semestr jesienny

Siłownia / GYM
Poniedziałek / Monday
Godz.: 8-9, 9-10, 10-11, 11-12, 14:40-15:40, 15:40-16:40, 16:40-17:40, 17:40-18:40, 18:40-19:40, 19:40-20:40
Wtorek / Tuesday
Godz.: 8-9, 9-10, 10-11, 15:40-16:40, 16:40-17:40, 17:40-18:40, 18:40-19:40
Środa / Wednesday
Godz.: 14:40-15:40, 15:40-16:40, 16:40-17:40, 17:40-18:40, 18:40-19:40
Czwartek / Thursday
Godz.: 13:40-14:40, 14:40-15:40, 15:40-16:40, 16:40-17:40, 17:40-18:40, 18:40-19:40
Piątek / Friday
Godz.: 9-10, 10-11, 11-12, 12-13, 13-14, 14-15
Fitness
Poniedziałek / Monday
Godz.: 12-13
Środa / Wednesday
Godz.: 14:40-15:40, 15:40-16:40
Czwartek / Thursday
Godz.: 15:40-16:40, 16:40-17:40
Joga
Wtorek / Tuesday Godz.: 9-10, 10-11, 11-12
Samoobrona / Self defense
Piątek / Friday Godz.: 13:40-14:40, 14:40-15:40
Kung-Fu
Piątek / Friday Godz.: 12:40-13:40
Piłka nożna / Football
Środa / Wednesday godz.: 15:00-15:45, 15:45-16:30
Siatkówka / Volleyball
Poniedziałek / Monday godz.: 21-22, 22-23
Ladies Dance
Piątek / Friday godz.: 9-10, 10-11, 11-12
Stretching
Środa / Wednesday godz.: 16:40-17:40
Basen / Swimming
Wtorek / Tuesday 8-9, 9-10

Regulamin zaliczania WF

Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

Student pierwszego roku studiów stacjonarnych jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez 2 semestry, co najmniej raz w tygodniu w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu (SWFiS).
Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie Studium (sport.lazarski.pl); decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym: euczelnia.lazarski.pl, Wychowania fizyczne – zapis do sekcji. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium.
Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych, siłowniach, pływalniach i innych zajęciach sportowych mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia przyniesionego do studium.
Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.
Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Siłownia semestr wiosenny 2019

W semestrze wiosennym siłownia dla wszystkich studentów będzie otwarta w poniedziałki w godzinach: 16:40-20:40, piątki 15:10-18:10 oraz w godzinach zajęć z WF-u w ramach wolnych miejsc w grupach: wtorki 14:40-18:40, środy 15-18, czwartki 16-19 i piątki 10:10-15:10. Zapraszamy 🙂

Nasi wioślarze :-)

Od tego roku akademickiego naszymi studentami zostali wspaniali wioślarze: Agnieszka Kobus-Zawojska i Jej mąż Maciej Zawojski.

Osiągnięcia Agnieszki z sezonu 2018:

1 miejsce Mistrzostwa Świata w konkurencji W4x, 1 miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji W4x, 2 miejsce Puchar Świata w konkurencji W4x, 2 miejsce Puchar Świata w konkurencji W4x

Osiągnięcia Maciej Zawojski sezon 2018:

6 miejsce Mistrzostwa Świata w konkurencji M4x, 3 miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji M4x , 3 miejsce Puchar Świata w konkurencji M4x

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Zajęcia sportowe dla każdego studenta

Wszyscy studenci mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni w wyznaczonych godzinach 3 razy w tygodniu.

W miarę wolnych miejsc można dołączyć do grup WF-owych i ćwiczyć:  jogę, fitness, pływanie  i inne aktywności  w zależności od oferty w danym semestrze.

Zapraszamy do sekcji sportowych AZS:  futsal (piłka nożna halowa), siatkówka, tenis, golf, Cheerleaderki itd.  oraz powzięcia  udziału z zawodach akademickich.

Godziny otwarcia siłowni w roku akademickim 2018/19

Siłownia znajduje się w sali 01, poziom -1 w sektorze A.

Regulamin jest dostępny na miejscu. W godzinach otwarcia będzie obecny trener. Siłownia jest otwarta dla wszystkich Studentów bezpłatnie w następujących godzinach:

Poniedziałek 17:30-20:30

Środa 16:00-18:00

Piątek 14:00-17:00

oraz w godzinach zajęć Wychowania Fizycznego (jeśli są wolne miejsca*) również można korzystać z siłowni.

poniedziałek 14:40-16:40, wtorek 13:30-17:30, środa 14:00-16:00, czwartek 16:00-19:00

*Informacje można uzyskać od trenera.