WF / PE online

Plan zajęć on-line z  Wychowania fizycznego semestr jesienny 2020/21

Schedule of the studies of the Physical Education Autumn semester 2020/21 (on-line)

Fitness
Poniedziałek / Monday
Godz.:15:40,16:40,17:40

Power body – Stretching – Mix
Środa / Wednesday
Godz.: 14:40, 15:40, 16:40

Tabata                                                                                                                                                                Piątek/ Friday godz.: 17:30, 18:30

Joga/Yoga
Poniedziałek / Monday Godz.: 12:20, 13:20, 14:20

Ladies Dance
Wtorek/Tuesday  godz.: 14:40, 15:40, 16:40

Cheer Dance                                                                                                                         Wtorek/Tuesday  godz.: 17:40

Zdrowy kręgosłup/ Healthy spine                                                                                                            Piątek / Friday Godz.: 15:30, 16:30

Siłownia / GYM
Poniedziałek / Monday
Godz.: 12:20, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40.
Środa / Wednesday
Godz.: 15:40, 16:40, 17:40, 18:40
Czwartek / Thursday
Godz.:  14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40
Piątek / Friday
Godz.: 12:20, 13:20, 14:20, 15:20                                                                                                              Sobota/ Saturday                                                                                                                                             Godz.:  9:00 10:00, 11:00.

Samoobrona / Self defense
Piątek / Friday Godz.: 13:20
Kung-Fu
Piątek / Friday  Godz.: 12:20

Siatkówka / Volleyball

Poniedziałek/ Monday 21:00

Plan zajęć z Wychowania fizycznego semestr jesienny 2020/21

ZAJECIA STACJONARNE – W UCZELNI

Siłownia / GYM
Poniedziałek / Monday
Godz.: 12:20, 13:20, 14:20, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40.
Środa / Wednesday
Godz.: 15:40, 16:40, 17:40, 18:40
Czwartek / Thursday
Godz.:  14:40, 15:40, 16:40, 17:40, 18:40, 19:40
Piątek / Friday
Godz.: 12:20, 13:20, 14:20, 15:2                                                                                                                  Sobota/ Saturday                                                                                                                                            Godz.: 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00

Fitness
Poniedziałek / Monday
Godz.:15:40,16:40,17:40

Power body – Stretching – Mix
Środa / Wednesday
Godz.: 14:40 PB,  15:40 Mix,  16:40 Stretching

Tabata                                                                                                                                                            Piątek/ Friday godz.: 17:30, 18:30

Joga/ Yoga
Poniedziałek / Monday Godz.: 12:20, 13:20, 14:20

Joga śmiechu/ Yoga of laughter                                                                                                      Czwartek/ Thursday godz.: 14:40, 15:40

Samoobrona / Self defense
Piątek / Friday Godz.: 13:20, 14:20
Kung-Fu
Piątek / Friday  Godz.: 12:20

Siatkówka / Volleyball
Poniedziałek / Monday godz.: 21-22

Ladies Dance
Wtorek/Tuesday  godz.: 14:40, 15:40, 16:40

Cheer Dance                                                                                                                        Wtorek/Tuesday  godz.: 17:40

Zdrowy kręgosłup/ Healthy spine                                                                                                        Piątek / Friday Godz.: 15:30, 16:30

ZAJĘCIA ON-LINE – ZDALNE

Fitness
Poniedziałek / Monday
Godz.:15:40,16:40,17:40

Power body – Stretching – Mix
Środa / Wednesday
Godz.: 14:40, 15:40, 16:40

Tabata                                                                                                                                                              Piątek/ Friday godz.: 17:30, 18:30

Joga/Yoga
Poniedziałek / Monday Godz.: 12:20, 13:20, 14:20

Ladies Dance
Wtorek/Tuesday  godz.: 14:40, 15:40, 16:40

Cheer Dance                                                                                                                                   Wtorek/Tuesday  godz.: 17:40

Zdrowy kręgosłup/ Healthy spine                                                                                                            Piątek / Friday Godz.: 15:30, 16:30

Zajęcia z Wychowania Fizycznego semestr jesienny 2020-2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia Wychowania fizycznego będą odbywały się w formie tradycyjnej (stacjonarnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi) lub w formie online. Wybór formy zajęć zależy od studenta i wolnych miejsc w grupach.

Informacje o ofercie zajęć a także zasady zaliczenia będą dostępne na stronie  http://sport.lazarski.pl oraz fb: Sport na Łazarskim od 25.09.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem euczelnia.lazarski.pl, Wychowanie fizyczne – Zapisy do sekcji, który będzie aktywny od  28 września do 10 października. Pierwsze zajęcia WF rozpoczynają się 12 października.                Uwaga: Każda grupa zajęciowa posiada limit miejsc. W przypadku braku miejsc w danej grupie należy wybrać inne zajęcia.

Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z siłowni itp. lub zwolnienia lekarskiego proszę o nie zapisywanie się na WF. Zwolnienia lekarskie należy dostarczyć do pokoju 112 lub wysłać skan: sport@lazarski.pl do końca października a zaświadczenia o aktywności sportowej pod koniec semestru (wzór na stronie).                                                 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres sport@lazarski.pl.

Regulamin zaliczania WF

Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

Student pierwszego roku studiów stacjonarnych jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez 2 lub 4 semestry, co najmniej raz w tygodniu w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
i Sportu (SWFiS).
Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem.
Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie Studium (sport.lazarski.pl); decyduje kolejność zgłoszeń.
Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym: euczelnia.lazarski.pl, Wychowania fizyczne – zapis do sekcji. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium.
Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych, siłowniach, pływalniach i innych zajęciach sportowych mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia przyniesionego do studium.
Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.
Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Siłownia semestr wiosenny 2019

W semestrze wiosennym siłownia dla wszystkich studentów będzie otwarta w poniedziałki w godzinach: 16:40-20:40, piątki 15:10-18:10 oraz w godzinach zajęć z WF-u w ramach wolnych miejsc w grupach: wtorki 14:40-18:40, środy 15-18, czwartki 16-19 i piątki 10:10-15:10. Zapraszamy 🙂

Nasi wioślarze :-)

Od tego roku akademickiego naszymi studentami zostali wspaniali wioślarze: Agnieszka Kobus-Zawojska i Jej mąż Maciej Zawojski.

Osiągnięcia Agnieszki z sezonu 2018:

1 miejsce Mistrzostwa Świata w konkurencji W4x, 1 miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji W4x, 2 miejsce Puchar Świata w konkurencji W4x, 2 miejsce Puchar Świata w konkurencji W4x

Osiągnięcia Maciej Zawojski sezon 2018:

6 miejsce Mistrzostwa Świata w konkurencji M4x, 3 miejsce Mistrzostwa Europy w konkurencji M4x , 3 miejsce Puchar Świata w konkurencji M4x

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów 🙂

Zajęcia sportowe dla każdego studenta

Wszyscy studenci mogą nieodpłatnie korzystać z siłowni w wyznaczonych godzinach 3 razy w tygodniu.

W miarę wolnych miejsc można dołączyć do grup WF-owych i ćwiczyć:  jogę, fitness, pływanie  i inne aktywności  w zależności od oferty w danym semestrze.

Zapraszamy do sekcji sportowych AZS:  futsal (piłka nożna halowa), siatkówka, tenis, golf, Cheerleaderki itd.  oraz powzięcia  udziału z zawodach akademickich.

Godziny otwarcia siłowni w roku akademickim 2018/19

Siłownia znajduje się w sali 01, poziom -1 w sektorze A.

Regulamin jest dostępny na miejscu. W godzinach otwarcia będzie obecny trener. Siłownia jest otwarta dla wszystkich Studentów bezpłatnie w następujących godzinach:

Poniedziałek 17:30-20:30

Środa 16:00-18:00

Piątek 14:00-17:00

oraz w godzinach zajęć Wychowania Fizycznego (jeśli są wolne miejsca*) również można korzystać z siłowni.

poniedziałek 14:40-16:40, wtorek 13:30-17:30, środa 14:00-16:00, czwartek 16:00-19:00

*Informacje można uzyskać od trenera.