Zapisy na WF / Athletic registration

Drogi Studencie / Dear Student! [for English translation follow this mail to the bottom]

Uruchomiamy zapisy elektroniczne na zajęcia edukacji fizycznej w naszej Uczelni.

Informacje o ofercie zajęć wraz z ich opisem i lokalizacją, a także zasady zaliczenia są dostępne na stronie  http://sport.lazarski.pl

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem http://wf.lazarski.pl, który będzie aktywny od  12 do 26 lutego. Dane do logowania (numer i hasło) są takie same  jak do Wirtualnej Uczelni. Zajęcia rozpoczynają się  26 lutego.

Uwaga: Każda grupa zajęciowa posiada limit miejsc. W przypadku braku miejsc w danej grupie należy wybrać inne zajęcia.

Zwolnienia lekarskie na cały semestr należy dostarczyć najpóźniej do końca marca.

Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres sport@lazarski.pl. Zapraszamy także do odwiedzin w czasie roku akademickiego w pokoju 112 w godzinach dyżurów http://sport.lazarski.pl

Mamy nadzieję, że nasze zajęcia przyniosą Ci wiele satysfakcji!

We have started the electronic registration for Physical Education classes!

The information about the available classes and the rules are available on our webpage: http://sport.lazarski.pl

The electronic registration will be available at http://wf.lazarski.pl . The login is the same as to Wirtualna Uczelnia. The registration will be open from the 12th until the 26th of February.

Be aware that each class has its limits of participants. If there’s no more space at one class, you will have to choose another one.

You may enquire about any questions and doubts at sport@lazarski.pl. You are also welcome to meet us anytime at room 112 during our office hours.

We hope that our trainings will bring you a lot of satisfaction!

Pozdrawiam serdecznie / warm regards

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Mail: sport@lazarski.pl Tel: 22 54 35 482