Zajęcia z Wychowania Fizycznego semestr jesienny 2020-2021

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 zajęcia Wychowania fizycznego będą odbywały się w formie tradycyjnej (stacjonarnej, zgodnie z obowiązującymi zasadami sanitarno-epidemiologicznymi) lub w formie online. Wybór formy zajęć zależy od studenta i wolnych miejsc w grupach.

Informacje o ofercie zajęć a także zasady zaliczenia będą dostępne na stronie  http://sport.lazarski.pl oraz fb: Sport na Łazarskim od 25.09.

Zapisy odbywają się za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem euczelnia.lazarski.pl, Wychowanie fizyczne – Zapisy do sekcji, który będzie aktywny od  28 września do 10 października. Pierwsze zajęcia WF rozpoczynają się 12 października.                Uwaga: Każda grupa zajęciowa posiada limit miejsc. W przypadku braku miejsc w danej grupie należy wybrać inne zajęcia.

Studenci, którzy będą zaliczać WF na podstawie zaświadczeń z siłowni itp. lub zwolnienia lekarskiego proszę o nie zapisywanie się na WF. Zwolnienia lekarskie należy dostarczyć do pokoju 112 lub wysłać skan: sport@lazarski.pl do końca października a zaświadczenia o aktywności sportowej pod koniec semestru (wzór na stronie).                                                 Wszelkie pytania i wątpliwości prosimy kierować pod adres sport@lazarski.pl.