Zasady zaliczenia

Zasady odbywania i zaliczania zajęć wychowania fizycznego dla studentów Uczelni Łazarskiego

  1. Student pierwszego roku studiów stacjonarnych  jest zobowiązany, zgodnie z planem i rozkładem zajęć dydaktycznych, do uczestniczenia przez jeden semestr (studenci Wydziału Medycznego 2 semestry), co najmniej raz w tygodniu  w zajęciach sportowych organizowanych przez Studium Wychowania Fizycznego
    i Sportu (SWFiS).
  2. Uczestnictwo w obligatoryjnych zajęciach Wychowania Fizycznego kończy się zaliczeniem na ocenę.
  3. Student ma prawo do dwóch nieusprawiedliwionych nieobecności w trakcie semestru.
  4. Nie ma możliwości odrabiania nieobecności w innych terminach.
  5. Rodzaj zajęć, dni i godziny wybiera student z oferty podanej do wiadomości na stronie Studium (sport.lazarski.pl); decyduje kolejność zgłoszeń.
  6. Zapisy odbywają się w trybie elektronicznym: wf.lazarski.pl. Dodatkowo na początku każdego semestru istnieje możliwość zapisów osobistych w studium.
  7. Zwolnienia z całych zajęć Wychowania Fizycznego mogą udzielić lekarze czynnie wykonujący swój zawód na terenie  kraju. Zwolnienie takie należy przedłożyć w Sekretariacie SWFiS do dnia 30 października dla semestru jesiennego lub do końca marca dla semestru wiosennego.
  8. O czasowej niezdolności do ćwiczeń fizycznych orzeka każdy lekarz czynnie wykonujący swój zawód na terenie Polski. Zwolnienie lekarskie należy okazać na pierwszych zajęciach po nieobecności, w przeciwnym wypadku nie zostanie wzięte ono pod uwagę.
  9. Studenci studiów niestacjonarnych nie mają obowiązkowych zajęć z WF-u.
  10. Wszyscy studenci aktywnie uprawiający sport w klubach sportowych (członkowie kadry narodowe, aktywni zawodnicy, itp.) mogą uzyskać zaliczenie na podstawie zaświadczenia z klubu.
  11. Każdy student może uczestniczyć w dodatkowych zajęciach w trakcie całego toku studiów, o ile w wybranej grupie są wolne miejsca. Decyzję podejmuje instruktor danej grupy.

Justyna Mosińska

Dyrektor Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *