x

Tre­ningi ogól­no­ro­zwo­jowe z elementami gim­na­styki i akro­ba­tyki.

W programie zarówno nauka i doskonalenie podstawowych technik rozciągania, ele­men­tów typu prze­wrót w przód, stanie na rękach jak i salt typu machowe czy flik fla­k’ów.

Prowadzący: Patryk Jurczak

 

sala do ćwiczeń nr 01, poziom -1, sektor A.