Stypendia

Studenci odnoszący sukcesy sportowe mają możliwość ubiegania się o stypendia rektorskie oraz zniżki z czesnego.

O stypendium rektorskie mogą ubiegać się studenci:

  • co najmniej drugiego roku,
  • o polskim obywatelstwie,
  • którzy w ubiegłym semestrze zdobyli podia (pierwsze, drugie lub trzecie miejsce) w rozgrywkach sportowych na poziomie miejskim, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym.

W tym celu prosimy o

  • wypełnienie formularza stypendialnego (do pobrania z dziekanatu, działu stypendiów lub siedziby SWFiS),
  • dołączenie ksera dyplomów potwierdzających wyniki sportowe,
  • złożenie formularza do podpisu dyrektora SWFiS (pokój 112)
  • dostarczenie kompletu dokumentów do działu stypendiów.

O termin składania dokumentów prosimy dowiadywać się w dziale stypendiów.

O zniżkę w czesnym mogą ubiegać się:

  • wszyscy studenci, w tym obcokrajowcy, na podstawie sukcesów sportowych w rozgrywkach akademickich na poziomie miejskim, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym, w których reprezentują Uczelnię Łazarskiego.
  • również studenci pierwszego roku o doniosłych osiągnięciach sportowych, którzy decydują się na współpracę w zakresie sportu z Uczelnią Łazarskiego
  • studenci w dużym stopniu angażujący się w działalność organizacyjną na rzecz Klubu Uczelnianego AZS Łazarski

W celu uzyskania zniżki w czesnym prosimy złożyć podanie do dyrektora SWFiS (pokój 112).